Wanneer naar een psycholoog?

De meeste mensen hebben weleens een periode dat het niet zo goed gaat. Ze hebben moeite met zichzelf of met hun partner, met hun emoties of gedrag, moeten leren leven met lichamelijke beperkingen, verlieservaringen, of er zijn problemen op het werk.

Wanneer het niet lukt om er op eigen kracht uit te komen kan een GZ-psycholoog u vaak goed helpen.

Met welke klachten naar de GZ-psycholoog?

angst en paniek

somberheid en depressie

rouwverwerking

agressie en woede

burn-out en overspanning

dwangmatig handelen en denken

negatief zelfbeeld, lage zelfwaardering

schuldgevoelens en schaamte

relatieproblemen

traumaverwerking

vage lichamelijke klachten zonder duidelijke verklaring

leren omgaan met een ernstige ziekte van uzelf of van een dierbare

slaapproblemen

 

U kunt terecht bij mij voor BehandelingBegeleidingOnderzoek en Advies. Voor uzelf, maar ook voor uw relatie, uw gezin of voor uw kinderen.

 

Behandeling wordt geboden in het geval dat de problematiek naar verwachting tijdelijk is en door middel van gesprekken en advies verholpen of verminderd kan worden.
Soms is een problematiek niet (op korte termijn) te genezen. Dan zijn we er op gericht u te helpen zo goed mogelijk hier mee om te gaan. In dit geval is er sprake van begeleiding, wat vaak over een langere termijn gaat. Deze begeleiding kan soms ook in de thuissituatie gegeven worden.

 

Om er achter te komen wat de oorzaak is van de problematiek bij een volwassene, jongere of kind, kan een uitgebreid psychologisch onderzoek worden afgenomen. We spreken dan van een diagnostisch onderzoek.

 

Hulp en advies wordt gegeven aan mensen in specifieke situaties en zal altijd concreet en praktisch van aard zijn.

 

Ik vind de hulpvraag van de cliënt heel belangrijk. De hulpvraag is daarom richtinggevend in de hulpverlening. Welke hulp ik u kan bieden, hangt af van uw hulpvraag en van een eventuele zorgindicatie.