Wat is Mediation? 
Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale bemiddelaar: de mediator. Uitgangspunten bij mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De mediator houdt in het mediation-proces rekening met de belangen van beide partijen. Maar uiteindelijk bepalen de partijen zelf de oplossing. Dat leidt tot een win-win resultaat bij mediation.

De Mediator
Het is dan prettig als een deskundige, neutrale persoon (de mediator) u beiden begeleidt naar een uitkomst die voor u beiden acceptabel is bij uw scheiding of echtscheiding. U bent en blijft dan zelf verantwoordelijk voor de uitkomst, waardoor de gemaakte afspraken vaak duurzaam zijn.

 Echtscheiding en Mediation
Bij een echtscheiding lopen de emoties dikwijls hoog op. U kunt aan veel dingen denken. Zo moeten er afspraken gemaakt worden over de hoogte van de alimentatie. Wellicht moeten pensioenen en verzekeringen opnieuw bekeken worden en wie blijft er in het huis wonen?
Er moet wellicht een omgangsregeling voor de kinderen vastgelegd worden in een ouderschapsplan. Met de hulp van een mediatior kunt u beiden heldere afspraken over uw echtscheiding maken. NB: ook bij ongehuwd samenwonen geldt dat als u samen kinderen heeft en gaat scheiden er altijd een ouderschapsplan moet worden opgesteld.