Als ouders er alleen niet uitkomen

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor kinderen. Sommige kinderen krijgen daardoor problemen: ze worden bijvoorbeeld agressief, angstig of erg somber, of ze krijgen problemen op school doordat ze zich slecht kunnen concentreren.
Als er in het gezin een kind is met een psychisch probleem, dan is het nog moeilijker om een nieuwe balans te vinden in het ouderschap. Kinderen met autisme bijvoorbeeld, vinden het heel lastig om met de twee werelden van hun ouders om te gaan na een scheiding.
Ouders moeten zich dan extra bewust zijn van de consequenties voor hun kinderen. Dat is moeilijk, zeker als er sprake is van onderlinge strijd. Nogal eens komen ouders daar op eigen kracht niet uit.

Welke hulp biedt 3Bpsychologie bij een scheiding?

Ik bied hulp vanuit de specifieke deskundigheid op het gebied van de psychische problematiek. Ik help ouders om hun rol als opvoeders opnieuw vorm te geven en het kind om de scheiding te verwerken.
Welke behandelmogelijkheden zijn er:

  • Voorlichting aan kind en ouders.
  • Individuele gesprekstherapie voor het kind.
  • Ouderbegeleiding. Ouders leren hoe zij kunnen scheiden als partners, maar toch kunnen samenwerken als ouders.
  • Gezinstherapie. Ouders en kinderen krijgen samen therapie. Dit kan zowel bij Parkzoom als thuis plaatsvinden.
  • Als de problemen van het kind te maken hebben met een ander psychisch probleem, bijvoorbeeld PDD/NOS, dan kan daarvoor specifieke behandeling worden gegeven.