Een juiste schoolkeuze is uiterst belangrijk voor uw zoon of dochter en vormt een belangrijke en bepalende  stap in de verdere ontwikkeling van uw kind.

Nu het belang van de CITO score afneemt en het school advies belangrijker wordt, nu middelbare scholen extra eisen gaan stellen en testen gaan uitvoeren is het heel belangrijk de juiste keuze voor uw kind te bepalen. Ik kan u helpen deze keuze op basis van goed onderzoek en analyse te bepalen.

Het schoolkeuze advies van een GZ-Psycholoog kan een heel belangrijke toevoeging zijn en kan mede bepalend zijn voor de uiteindelijke schoolkeuze voor uw kind.

Schoolkeuze bepaling

– Psychologisch / ondersteunend onderzoek
– Intelligentie onderzoek
– School advies /cito-toets interpretatie
– Onderwijs hiaten / achterstand bepaling
– Schoolkeuze onderbouwing
– Voorbereiding middelbare school
– Huiswerk aanpak advies