Activiteiten:
– Schoolkeuze-onderzoek teneinde te komen tot een schooladvies voor een bepaald type
Voortgezet Onderwijs. Dergelijk onderzoek vormt tevens een goede basis waarop de uiteindelijke schoolkeuze beter kan worden gemaakt.

– Aanvullend  en uitgebreid onderzoek ter ondersteuning van het schooladvies: onderzoek naar de werkhouding (motivatie, leertempo, zelfstandigheid, concentratie), het sociaal-emotioneel functioneren (faalangst, zelfbeeld en zelfvertrouwen), de beroepskeuze en dergelijke.

Heeft u vragen over schoolkeuze- of beroepskeuze-advies en de mogelijkheden voor nader
onderzoek,  neemt u dan vrijblijvend contact op met Drs. Alies van der Graaf.