Voor de laatste informatie over vergoedingen via ziektekostenverzekeringen verwijzen we graag naar  volgende link:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie

Vergoeding door ziektekostenverzekeringen

Indien kortdurende (eerstelijns) psychologische zorg in uw ziektekostenverzekering gedekt is, dan betekent dit voor u dat u per kalenderjaar een deel van de kosten van de eerste  zittingen van uw ziektekostenverzekering vergoed krijgt. Heeft u  een aanvullende verzekering, dan is het mogelijk dat u nog meer kosten vergoed krijgt. Dit is echter afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij waar u bij verzekerd bent en de polis die u daar hebt afgesloten. De voorwaarden hiervan verschillen sterk per maatschappij.

Gecontracteerde zorg versus niet gecontracteerde zorg

Dus de verstrekking van psychologische zorg is gewijzigd. Als gevolg hiervan is het mogelijk geworden dat verzekeringsmaatschappijen aan psychologenpraktijken contracten aanbieden voor de inkoop van die zorg. Dit wordt gecontracteerde zorg genoemd.

Wij behoren in Nederland tot één van de particuliere praktijken met een zorgvuldig opgebouwd know-how. Hierdoor zijn wij in staat onderzoek en behandeling af te stemmen op de persoonlijke situatie en behoeften van u als klant, waardoor zoveel mogelijk passende hulp/maatwerk geboden wordt.

De voorwaarden die de verzekeraars stellen aan een contract grijpen ons inziens te ver in in het proces van zorg op maat dat wij aan onze cliënten willen bieden en de privacy van de cliënt die wij willen waarborgen.

Onze psychologenpraktijk, net als een groot aantal collega-praktijken, heeft besloten geen contracten aan te gaan en de loop der ontwikkelingen af te wachten. Hiermee blijft de declaratiemethodiek voor u en voor ons ongeveer hetzelfde. U krijgt een rekening die u samen met een verwijsbrief van de huisarts toestuurt naar de verzekeringsmaatschappij.
Voor vergoeding van een behandeling is een verwijsbrief van de huisarts verplicht.

Verwijzing door de huisarts

Belangrijk is dat u vooraf contact opneemt met uw huisarts. Enerzijds omdat deze kan bepalen of u daadwerkelijk gebaat bent bij psychologische zorg en anderzijds u dan een verwijsbrief krijgt die noodzakelijk is om de psychologische zorg bij uw verzekeringsmaatschappij te kunnen declareren. De verwijzing moet vóór aanvang van de behandeling plaatsvinden. Sommige verzekeringsmaatschappijen staan ook toe dat andere partijen doorverwijzen zoals medisch specialisten, bedrijfsartsen en Bureau Jeugdzorg.

Eigen bijdragen

Hoeveel u van onze facturen vergoed krijgt, verschilt per verzekeringsmaatschappij en hoe u daar verzekerd bent (o.a. restitutie- of naturapolis). Wilt u dit precies weten, dan raden wij u aan dit vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij te informeren. U dient dan te informeren wat de restitutie is voor een behandeling bij een psychologenpraktijk die niet ingegaan is op de contractaanbieding.

Vrije keuze van praktijk

Belangrijk is te weten dat u altijd vrij bent om uw eigen zorgverlener te kiezen.

Er zijn echter ook nog enkele andere vergoedingsmogelijkheden:

– Via Gemeente Lansingerland.
Gemeente Lansingerland heeft een speciale regeling voor maximaal 6 sessies per jaar, indien je niet in staat bent om zelf de vergoeding te betalen. Via bijzondere bijstand kan de gemeente dit bedrag uitkeren als gift. Meer informatie over deze regeling vindt u door op deze link te klikken.

– Via je werkgever
Sommige werkgevers hebben hier een verzekering voor afgesloten. Je kunt hiervoor het beste even bij je werkgever informeren

– Via het UWV
Ook het UWV heeft, via Centrum Indicatiestelling Zorg, bepaalde regelingen. Via www.ciz.nl kun je hier meer informatie over vinden

– Via een Persoons Gebonden Budget (PGB).
Zie informatie op de website www.pgb.nl

– Via studiefondsen

Aanmelden